Şartlar ve Sözleşme İçeriği

 1. Tanımlar
  1.1. "Firma" ifadesi, kurumsal yazılım hizmeti ve reklam danışmanlığı hizmeti sunan şirketi ifade eder.
  1.2. "Müşteri" ifadesi, Firma tarafından sunulan hizmetleri talep eden veya satın alan kişiyi veya kurumu ifade eder.
  1.3. "Hizmet" ifadesi, Firma tarafından sunulan kurumsal yazılım hizmeti ve reklam danışmanlığı hizmetlerini ifade eder.
  1.4. "Web Sitesi" ifadesi, Firma'nın hizmetlerini tanıtmak ve sunmak için kullanılan internet sitesini ifade eder.

 2. Hizmetler
  2.1. Firma, Müşteri'ye kurumsal yazılım hizmeti ve reklam danışmanlığı hizmetleri sunmayı taahhüt eder.
  2.2. Hizmetlerin kapsamı, süresi ve fiyatı, Müşteri ile ayrı bir anlaşma veya teklif üzerinde belirlenecektir.
  2.3. Firma, Hizmetlerin kalitesini ve süresini en iyi şekilde sağlamak için gerekli tüm çabayı gösterecektir.

 3. Ödeme Koşulları
  3.1. Müşteri, Hizmetler için belirlenen fiyatı, belirlenen süre içinde Firma'ya ödemeyi taahhüt eder.
  3.2. Ödemeler, Firma tarafından belirlenen ödeme yöntemleriyle yapılmalıdır.
  3.3. Hizmetlerin sunulması, Müşteri'nin ödeme yapmasına bağlıdır. Ödeme yapılmadığı takdirde, Firma hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

 4. Fikri Mülkiyet Hakları
  4.1. Firma, Web Sitesi ve Hizmetler için kullanılan her türlü fikri mülkiyet hakkına sahiptir.
  4.2. Müşteri, Firma'nın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyecek şekilde Web Sitesi ve Hizmetler üzerinde kullanım hakkı elde eder.

 5. Gizlilik
  5.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında paylaşılan bilgi ve belgelerin gizli kalması ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaması konusunda gizlilik taahhütünde bulunurlar.
  5.2. Müşteri, Firma tarafından sunulan hizmetlerle ilgili olarak sağlanan her türlü bilgi ve verinin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

 6. Sorumluluk Sınırlaması
  6.1. Firma, Web Sitesi ve Hizmetlerin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.
  6.2. Firma, Web Sitesi ve Hizmetlerin sürekli ve kesintisiz olarak kullanılabilir olmasını garanti etmez.

 7. Sözleşmenin Feshi
  7.1. Taraflar, işbu sözleşmeyi, taraflardan biri tarafından yazılı olarak bildirildiği takdirde her zaman feshedebilir.
  7.2. Sözleşmenin feshi, tarafların birbirine olan yükümlülüklerini sona erdirir.

 8. Uyuşmazlıkların Çözümü
  8.1. Taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlıkta, öncelikle müzakereler yoluyla anlaşmaya varma çabası gösterilecektir.
  8.2. Müzakereler sonucunda uyuşmazlık çözümlenemezse, uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olarak çözümlenecektir.

Bu şartlar ve sözleşme içeriği, Firma ve Müşteri arasında kurulan anlaşmanın temelini oluşturur. Taraflar, bu şartlara uymayı ve sözleşmeye sadık kalmayı kabul ederler.

Anasayfa Kategoriler 0 Favoriler Profilim
Kategoriler
Favoriler
Loading...